misscatthief:

god bless the people who upload tv shows to the internet

(Source: pepsimaxing)

Много по-лесно е да кажеш, че си ядосан на някого, отколкото да му кажеш, че те е наранил.
(via fuckofffdarling)